Sök

Språk

Läslov

Läslov

Temat för årets läslov är idrott & läsning

Läslovet är ett brett asmarbetsprojekt som startade 2015.

Läslov drivs av Läsrörelsen med elevorganisationer, bokförlag, bibliotek, bokhandel, idrottsföreningar, fackliga organisationer, kulturinstitutioner och företag i ett stort växande nätverk med i dag drygt 80 medlemmar. Målet var att ersätta Höstlovet med Läslovet, något som statsminister Stefan Löfven anslöt sig till i sitt sommartal i augusti 2016.

I det moderna Sverige har språket och läsningen en allt större betydelse. Vi i Nätverket menar att ett Läslov ska bygga på frivillighet, lusten till läsningen, berättandet och skrivandet. I alla dess former och på många olika platser. För alla som går i skolan, från 6-åringarna till de nästan vuxna.

Därför introducerade vi LÄSLOV på Bok & Bibliotek 2015, med två stora seminarier, gästspel i olika montrar och tusentals affischer som togs med av besökarna. Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och utbildningsminister Gustav Fridolin medverkade i det första seminariet, inför 550 åhörare. Ett seminarium som direktsändes i SVT och finns att ta del av på UR Play.

Genomslag för Läslovet
I budgetpropositionen 2016/2017 under rubriken Läsfrämjande insatser finns texten:
”För att stötta läsrörelsens initiativ Läslov v. 44 har regeringen bl.a. för avsikt att ge stöd till läsfrämjande aktiviteter inför och under skollov.”

Regeringens direktiv till Skolverket i maj 2018:
Elisabet Reslegård, ordförande/projektledare för Läsrörelsen och Nätverket LÄSLOV
kontaktades av utbildningsdepartementet om att det på kommande regeringssammanträdet skulle ges direktiv till Statens skolverk att stärka Läslovet.