Search the catalogue

Language

Databaser

Databaser

Vill du läsa senaste numret av en tidning, hitta en artikel eller söka fakta om ett visst ämne? Då kan du använda bibliotekets databaser! Du når alla databaserna från bibliotekets datorer. Många av databaserna kan du även använda hemifrån om du loggar in med bibliotekskortsnummer och pinkod.

Heading 3 rubrik

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut convallis sem enim, id iaculis sapien pellentesque pharetra. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas  maximus, mollis leo et, viverra est.